Первомайський ДНЗ № 4 "Дюймовочка"
 
.

Правила прийому

 

Правила прийому до дошкільного закладу
 

 

     Прийом дітей  до дошкільного навчального закладу здійснює   завідувач дошкільного закладу протягом календарного року на підставі таких документів :

 

Батькам необхідно мати паспорт і свідоцтво про народження дитини.
Заяви від батьків або осіб, які їх замінюють, для зарахування дитини до дошкільного закладу.
Копії свідоцтва про народження дитини.
Виписки із медичної карти, карти профілактичних щеплень (форма № 63).
Медичної довідки про стан здоров'я дитини та епідеміологічне оточення з дитячої поліклініки.
Направлення міського відділу освіти.

 

  Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками. За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

 

Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу здійснюється:

 

за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;
у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

 

Порядок оплати за харчування дитини:

 

оплата вноситься до 20  числа за місяць наперед  у будь-якій банківській  установі або на пошті   по квитанції; батьки пред'являють оплачену квитанцію вихователю; у випадку відсутності дитини в дошкільному закладі батьки повинні прийти за квитанцією і провести оплату , повідомивши про це вихователя.
 перерахування оплаченої квитанції з причин хвороби дитини здійснюється у наступному місяці;
пільгова оплата за харчування надається після надання у бухгалтерію міськво    відповідних документів. Перерахунок відбувається з моменту подачі документів.