Первомайський ДНЗ № 4 "Дюймовочка"
 
.

Нормативні документи

Перелік нормативно- правової документації  щодо діяльності дошкільних закладів
 

Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції України (254к/96-ВР) і складається із Закону України "Про освіту" (1060-12), Закону України ''Про дошкільну освіту'', інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Правові засади розробки змісту обов’язкової дошкільної освіти:

- Базовий компонент дошкільної освіти (ст. 22, 23 Закону України «Про дошкільну освіту» ),

- Державна базова програма (ст. 23 Закону України «Про дошкільну освіту» ), Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я У СВІТІ” затверджена МОН України(лист від 25.04.2008р. №1/11-1522)

- Навчально-методичні посібники (ст. 23 Закону України «Про дошкільну освіту» ).

Базовий компонент дошкільної освіти (БКДО) - відповідно до ст.22, 23 Закону України “Про дошкільну освіту”

- є державним освітнім стандартом,

- визначає вимоги до рівня розвиненості, вихованості, навченості дітей перед вступом до школи – мінімальне освітнє ядро. Вимоги БКДО як освітнього стандарту реалізуються упродовж усього дошкільного віку через різні форми здобуття дошкільної освіти шляхом організації і змістового наповнення освітньої роботи за чинними програмами.

- має оновлюватися 1 раз на 10 років. Нова редакція БКДО підготовлена оновленим складом робочої групи, пройшла громадське обговорення через веб-сайт МОНмолодьспорт, доопрацьована відповідно до зауважень і пропозицій науковців НАПН України, фахівців Міністерства, ІІТЗО,викладачів і методистів ІППО, ВНЗ, працівників ДНЗ, схвалена комісією з дошкільної педагогіки і психології НМР з питань освіти МОНмолодьспорт (протокол №3 від 11.04.2012), підготовлена до розгляду колегією Міністерства 26.04.2012.

 

 

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ
- ‘‘Про затвердження порядку медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах’‘ від 14.06.2002 № 826 ;

- ‘‘Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів’‘ від 26.08.2002 № 1243;

- ‘‘Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад’‘ від 12.03.2003 № 305;

- ‘‘Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс ‘‘дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад’‘, ‘‘ загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад’‘від 12.03.2003 № 306;

- ‘‘Про затвердження положення про центр розвитку дитини’‘ від 5 жовтня 2009 № 1124;НАКАЗИ
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.01.2009 №41 ''Про впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку'' Я у Світі''.

- ‘‘Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України’‘ Наказ МОН від 20.12.1993 № 455;

- ‘‘Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах’‘ Наказ МОН від 30.01.1998 № 32;

- ‘‘Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах’‘ Наказ МОН від 20.02.2002 № 128;

- ‘‘Про затвердження типового обліку обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах’‘ Наказ МОН від 11.09.2002 № 509;

- ‘‘Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу’‘ Наказ МОН від 24.04.2003 № 257;

- ‘‘Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів’ ‘ Наказ МОН від 24.07.2001 № 658;

- ‘‘Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах ‘‘Наказ МОН від 28.10.2008 № 985;

- ‘‘Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах’‘ спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України, МОН від 30.08.2005 № 432/496;

- ‘‘Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах’‘ спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України, МОН від 17.04.2006 №298/227;

- ‘‘Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу’‘ спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України, МОН від 27.03.2006 № 240/165ЛИСТИ- ‘‘Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах’‘ від 17.08.2005р. № 1/9-431;

- ‘‘Термін перебування дітей, які досягли шестирічного віку, в дошкільних навчальних закладах’‘ від 19.05.2006р. № 1/9-349;

- ‘‘Про режим роботи дошкільних навчальних закладів’‘ від 24.01.2007р. № 1/9-36;

- ‘‘Про організацію обліку дітей дошкільного віку’‘ від 07.05.2007 № 1/9-263;

- ‘‘Про присвоєння педагогічних звань ‘‘вихователь-методист’‘ та ‘‘старший вихователь’‘ від 26.11.2007 № 1/9-706;

- ‘‘Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах’‘ від 21.06.2007р. № 1/9-394

- ‘‘Про проведення державної атестації у дошкільних навчальних закладах’‘ від 17.11.2007 № 1/9-711

- ‘‘Про проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності’‘ від 26.02.2008 № 1/9-101

- ‘‘Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів’‘ від 23.05.2008 №1/9 - 335

- ‘‘Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів ‘‘дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад’‘ від 17.12.2008 № 1/9-812

- ‘‘Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу’‘ від 15.12.2008 № 1/9-904

- ‘‘Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп’‘ від 26.11.2008 № 1/9-764 - ‘‘Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультури у дошкільних навчальних закладах’‘ від 16.03.2009 № 1/9-165;

- ‘‘Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей’‘ від 26.11.2009 № 1/9-812

- ‘‘Про призначення завідувача дошкільного навчального закладу’‘ від 26.11.2009 № 1/9-810

- ‘‘Про проект Порядку розроблення та затвердження програм для дошкільних навчальних закладів’‘ від 19.02.10 року № 1/9-99

IНСТРУКТИВНО - МЕТОДИЧНІ ЛИСТИ

- ‘‘Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі’‘ Лист ІІТЗО від 26.07.2010р. №1.4/18-3082;

- ‘‘Планування роботи в дошкільних навчальних закладах’‘ від 03.07.2009 № 1/9-455

- ‘‘Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади’‘ від 04.10.2007 № 1/9-583МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ- ‘‘Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах’‘ від 17.03.2006 № 1/9-153;

- ‘‘Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку у дошкільних навчальних закладах’‘ від 18.07.2008 № 1/9-470;

- ‘‘Організація освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році’‘ від 10.06.2009 № 1/9-393;

- ‘‘Про здійснення соціально-педагогічного патронату’‘ від 17.12.2008 № 1/9-811